Regulamin

//Regulamin
Regulamin 2019-07-16T12:26:33+00:00

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB XCO/XCR Mrągowo 2019

 1. ORGANIZATOR

  Organizatorem Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim MTB XCO/XCR jest Stowarzyszenie Luz Grupa. Mistrzostwa Polski organizowane są zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim MTB XCO/XCR z ramienia Organizatora są:
  Stowarzyszenie Luz Grupa, 11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A,
  Dyrektor Zawodów: Arkadiusz Cała, tel. +48 606 465 364, biuro@mazurymtb.pl
  Biuro Zawodów: Lucyna Gorczak – Cała, tel. 606 240 010, rejestracja@mazurymtb.pl
  Biuro Prasowe Zawodów: Marlena Bieleninik, tel. 605 377 360, marketing@mazurymtb.pl
  Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 19-21 lipca 2019 roku w Mrągowie.
 2. KLASA WYŚCIGU
  Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim XCO/XCR są umieszczone w Kalendarzu Imprez Sportowych na rok 2019 Polskiego Związku Kolarskiego.
 3. UCZESTNICTWO
  3.1 Warunkiem dopuszczenia zawodniczek i zawodników narodowości polskiej do wyścigu jest przedstawienie komisji sędziowskiej w Biurze Zawodów licencji kolarskiej na rok 2019 wydanej zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Dodatkowo zawodnicy i zawodniczki kategorii Junior, Junior młodszy i Młodzik mają obowiązek przedstawić komisji sędziowskiej aktualne badanie lekarskie. Wszyscy członkowie ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW.
  3.2 W Mistrzostwach Polski prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki kategorii:
  – Junior 17-18 lat (roczniki 2001 – 2002 )
  – Juniorka 17-18 lat (roczniki 2001 – 2002 )
  – U23 mężczyźni 19-22 lat (roczniki 1997 -2000 )
  – U23 kobiety 19-22 lat (roczniki 1997-2000 )
  – Elita mężczyźni 23 lata i więcej ( roczniki 1996 i starsi )
  – Elita kobiety 23 lata i więcej ( roczniki 1996 i starsze )
  – Cyklosport mężczyźni 19-29 lat (roczniki 1990 -2000 )
  – Cyklosport kobiety 19-29 lat (roczniki 1990-2000 )
  – Masters kobiety 30 lat i więcej (roczniki 1989 i starsze)
  – Masters I 30-39 lat (roczniki 1980 – 1989 )
  – Masters II 40-49 lat (roczniki 1970-1979)
  – Masters III 50-59 lat (roczniki 1960-1969)
  – Masters IV 60 lat i starsi (roczniki 1959 i starsi)
  3.3 Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
  3.4 Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski MTB przyjeżdżają na zawody na własny koszt.
  3.5 Opłata startowa zgodnie z komunikatem PZKol dotyczącym opłat w sezonie 2019.
  3.6  Zgłoszenia należy dokonywać poprzez internetowy system zapisów na stronie www.mistrzostwapolskimtbxco-mlekpol.pl do 16.07.2019 do godziny 23.59. Po tym terminie pobierana będzie podwójna opłata startowa. Zawodnicy/zawodniczki w kategoriach młodzik/młodziczka zgłoszeni po terminie płacą 10 zł. Junior młodszy/juniorka młodsza zgłoszeni po terminie płacą 20 zł.
  3.7 Po przekroczeniu powyższego terminu zapisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach
  18.07.2019 – 20.07.2019 w określonych w programie imprezy godzinach. Potwierdzenia udziału w zawodach i uregulowania opłaty startowej należy dokonać w Biurze Zawodów w dniach 18.07.2019 – 20.07.2019 w określonych w programie imprezy godzinach, nie później jednak niż na 2h przed startem danego wyścigu.
  3.8. Zawodnicy zgłoszeni w 1 terminie tj. do 16.07.2019 do godziny 23:59 będą ustawiani na starcie według aktualnego rankingu PZKol MTB. Zawodnicy zgłoszeni po w/w terminie ustawiani będą na starcie według kolejności zgłoszeń.
 4. BIURO ZAWODÓW

  Biuro Zawodów znajduje się w miasteczku Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim.

  Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Młynowa 50, Miasteczko Mrongoville Family Town

  – Biuro Zawodów będzie czynne w dniach 18.07 – 21.07.2019 w określonych w programie imprezy godzinach.
  – Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w danym wyścigu prezentując licencje i odbierając numery startowe w Biurze Zawodów w dniach 19.07. – 20.07.2019 w określonych w programie imprezy godzinach.
  – Odprawy techniczne zorganizowane zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbywać się będą w Biurze Zawodów, znajdującym się w Miasteczku Mrongoville Family Town, w obecności członków Komisji Sędziowskiej w terminach określonych w programie Mistrzostw Polski.
  – Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w pobliży startu i mety, w Miasteczku Mrongoville Family Town. Czynne będzie w dniach: 18-21.07.19 w określonych w programie imprezy godzinach.

 5. TRENINGI
  Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Oficjalne treningi odbywać się będą w terminach i godzinach określonych w programie Mistrzostw Polski. Podczas rozgrywania wyścigów zabronione jest przeprowadzanie treningów na trasie wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami UCI/PZKol. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI MTB
  6.1. Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane zgodnie przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
  6.2. Mistrzostwa Polski będą rozgrywane dla kategorii wiekowej:
  – Mężczyźni Open (Elita i Poniżej 23 lat),
  – Młodzieżowiec – mężczyźni,
  – Junior – mężczyźni,
  – Kobiety Open (Elita i Poniżej 23 lat),
  – Młodzieżowiec – kobiety,
  – Junior – kobiety,
  – Cyklosport – kobiety,
  – Cyklosport – mężczyźni,
  – Masters I, II, III, IV,
  – Masters kobiety
  – Sztafety Drużynowe (XCR)
  – Sztafety Młodzieżowe ( Młodzik, Młodziczka )
  – Sztafety Młodzieżowe ( Junior Młodszy, Juniorka Młodsza )
  6.3. Do startu zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy i zawodniczki z prawidłowo przymocowanymi dwoma numerami startowymi: jeden numer na plecach i jeden na froncie roweru.
  6.4. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
  6.5. Czas trwania poszczególnych wyścigów zgodnie z przepisami PZKol.
  KATEGORIA WIEKOWA / CZAS MINIMALNY / CZAS MAKSYMALNY MĘŻCZYŹNI
  (ELITA+U23) 1.20 / 1.40
  JUNIOR 1.00 / 1.15
  JUNIOR MŁODSZY 0.45 / 1.00
  MŁODZIK 0.30 / 0.45
  KOBIETY (ELITA+U23) 1.20 / 1.40
  JUNIORKA 1.00 / 1.1
  JUNIORKA MŁODSZA 0.45 / 1.00
  MŁODZICZKA 0.30 / 0.45
  MASTERS I, II, II, IV ok. 1.15
  CYKLOSPORT 1.15 / 1.30
 7. SZTAFETA DRUŻYNOWA ( XCR ) MISTRZOSTW POLSKI MTB
  7.1. Zgłoszenia do startu w sztafecie dokonują kluby.
  7.2. Każda drużyna wystawia 4 zawodników z kategorii:
  – Elita Mężczyzn,
  – Elita Kobiet,
  – Mężczyzna poniżej 23 lat,
  – Mężczyzna Junior ,Dopuszcza się zamianę zawodników:
  – Za Mężczyznę Elita: Kobieta Elita, Kobieta U-23, Kobieta Junior, Mężczyzna U-23, Mężczyzna Junior
  – Za Kobietę Elita: Kobieta U-23, Kobieta Junior, Kobieta Junior Młodszy
  – Za Mężczyznę U-23: Kobieta Elita, Kobieta U-23, Kobieta Junior, Mężczyzna Junior, Mężczyzna Junior Młodszy
  – Za Mężczyznę Juniora: Kobieta Junior, Mężczyzna Junior Młodszy, Kobieta Junior Młodszy.
  Każdy zawodnik w sztafecie musi być zgłoszony do wyścigu indywidualnego. Kluby mogą zgłosić dowolną ilość sztafet. Potwierdzenie zgłoszeń musi nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem odprawy technicznej.
  7.3. Kluby mogą zgłosić dowolną ilość sztafet. Potwierdzenie zgłoszeń musi nastąpić najpóźniej do dnia 18.07.2019r. w Głównym Biurze Zawodów.
  7.4. Odprawa techniczna do wyścigu sztafet odbędzie się zgodnie z programem.
  7.5. Zawodniczki i zawodnicy startują według dowolnej kolejności podanej na odprawie technicznej. Kierownicy ekip przekazują w kopercie skład drużyny i kolejność startu zawodniczek i zawodników. Oficjalna kolejność startu zawodników w drużynie podawana jest przez Sędziego Głównego zawodów po złożeniu składów wszystkich zgłoszonych drużyn. Lista startowa powinna być wydrukowana według kolejności startów poszczególnych zawodników i ogólnie dostępna po odprawie technicznej. Po oficjalnym ogłoszeniu kolejności zabronione jest jej modyfikowanie.
  7.6. Rozstawienie drużyn na starcie: pierwsze 3 drużyny z poprzedniego roku startują z pierwszego szeregu, pozostałe według losowania.
  7.7. Każdy z zawodników sztafety pokonuje jedno okrążenie.
  7.8. Strefa zmian znajdować się będzie w okolicy startu i mety. Zmiana następuje w strefie zmian. Aby zawodnik startujący na kolejną zmianę mógł ruszyć z miejsca musi zostać wyraźnie dotknięty przez zawodnika kończącego swoją zmianę (dowolną częścią ciała)
  7.9. Zwycięzcą zostaje drużyna, której zawodnik lub zawodniczka startujący na czwartej zmianie minie linię mety jako pierwszy.
  7.10. Zwycięzca otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Trzy pierwsze drużyny otrzymują medale. Pierwsza drużyna otrzymuje również koszulki Mistrza Polski.
  7.11. Członkowie poszczególnych drużyn mają obowiązek startu w identycznych koszulkach.
 8. MŁODZIEŻOWA SZTAFETA MIESZANA
  8.1 Wyścig zostanie rozegrany na trasie o długości około 1500 m.
  8.2 Sztafeta składa się z jednej kobiety i jednego mężczyzny z kategorii junior młodszy.
  8.3 Sztafeta Młodzieżowa mieszana młodzika składa się z jednej kobiety młodziczki i jednego mężczyzny młodzika.
  8.4 W jednej drużynie mogą jechać zawodnicy z dwóch różnych klubów, ale tylko w ramach klubów zarejestrowanych w jednym województwie.
  8.5 Każdy z zawodników drużyny musi pokonać trasę dwukrotnie na przemian z drugim zawodnikiem/zawodniczką z drużyny np. (mężczyzna – kobieta – mężczyzna – kobieta).
  8.6 Zawodnicy startują według dowolnej kolejności podanej na odprawie technicznej.
  8.7 Zmiany następują w strefie zmian.
  8.8 Aby zmianę uznać za prawidłową startujący zawodnik musi zostać dotknięty przez zawodnika kończącego swoją zmianę (dowolną częścią ciała).
  8.9 Strefa zmian znajdować się będzie w okolicy startu i mety.
  8.10 Zwycięzcą zostaje drużyna, której zawodnik (zawodniczka) startujący na 4 zmianie minie linię mety jako pierwszy.
 9. Program Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim MTB XCO / XCR Mrągowo 2019
  18 LIPCA 2019 (Czwartek)
  14:00 – 19:00 – weryfikacja zgłoszeń w Biurze Zawodów ( Miasteczko Mrongoville Family Town )
  14:00 – 18:00 – trasa Mistrzostw Polski dostępna do treningu dla zgłoszonych zawodników ( Miasteczko Mrongoville Family Town)
  19:00 – konferencja prasowa otwierająca Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim ( Miasteczko Mrongoville Family Town )
  Prezes PZKol, Trener Kadry Narodowej MTB, Goście Honorowi, Dyrektor Mistrzostw, Zawodnicy VIP,
  Omówienie programu Mistrzostw, przedstawienie Sponsorów i Partnerów,
  20:00 – Panel dyskusyjny ( sala konferencyjna w Miasteczku Mrongoville Family Town )
  Temat: Jak napędzić kolarstwo górskie.

  19 LIPCA 2019 (Piątek) – I dzień MISTRZOSTW POLSKI MTB XCO Mrągowo 2019 oraz Wyścigi o Puchar Prezesa PZKol
  8:00 – 13:00 – weryfikacja zgłoszeń w Biurze Zawodów ( Miasteczko Mrongoville Family Town)
  12:00 – 14:00 – Oficjalne treningi na trasie
  13:30 – odprawa techniczna (Sztafety) – Miasteczko Mrongoville Family Town
  14:30 – start Młodzieżowych Sztafet Mieszanych (Junior Młodszy/Juniorka Młodsza)
  15:45 – start Młodzieżowych Sztafet Mieszanych (Młodzik/Młodziczka)
  17:00 – start wyścigu głównego o Mistrzostwo Polski MTB XCR
  19:00 – dekoracja zwycięskich sztafet: Junior Młodszy, Juniorka Młodsza / Młodzik, Młodziczka / XCR
  20:00 – konferencja prasowa po pierwszym dniu Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim ( Miasteczko Mrongoville Family Town )
  – Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza,
  – Mistrzowie Polski – zwycięskie sztafety – XCR
  21:00 – Panel dyskusyjny (sala konferencyjna w Miasteczku Mrongoville Family Town )
  Temat: Kolarstwo Amatorskie, rodzina, pasja, zdrowie, trening. Jak pogodzić pasję z życiem codziennym.

  20 LIPCA 2019 (Sobota) – Milko Mazury MTB Etap 7 Mrągowo – Wyścig o gwiazdę Szeryfa (wyścig dla amatorów bez licencji)
  8:00 – 10:30 – rejestracja w Biurze Zawodów ( dla każdego wyścigu amatorów bez licencji rejestracja kończy się na 30 minut przed startem, w wyścigu mogą wziąć udział tylko osoby bez licencji )
  9:00 – Milko Mazury MTB Etap 7 Mrągowo – Wyścig o gwiazdę Szeryfa
  9:00 – Start wyścigu PRO
  9:02 – Start wyścigu Expert
  11:00 – Start wyścigu Hobby ( plus Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w kolarstwie górskim MTB XCO )
  15:30 – uroczysta dekoracja zwycięzców PRO, Expert, Hobby – Miasteczko Mrongoville Family Town

  20 LIPCA 2019 (Sobota) – II dzień MISTRZOSTW POLSKI MTB XCO 2019 oraz Wyścigi o Puchar Prezesa PZKol
  8:00 – 10:30 – weryfikacja zgłoszeń w Biurze Zawodów (Miasteczko Mrongoville Family Town)
  11:00 – odprawa techniczna dla wyścigów sobotnich – Miasteczko Mrongoville Family Town
  12:15 – start wyścigu kategoria Juniorów Młodszych o Puchar Prezesa PZKol ( EOOM )
  13:45 – start wyścigu kategoria Juniorek Młodszych o Puchar Prezesa PZKol ( EOOM )
  15:00 – start wyścigu Młodzików o Puchar Prezesa PZKol
  15:02 – start wyścigu Młodziczek o Puchar Prezesa PZKol
  16:15 – start kategorii Masters II, III, IV i Masters Kobiety,
  18:00 – 19:00 – weryfikacja zgłoszeń w Biurze Zawodów dla wyścigów niedzielnych
  18:00 – 19:30 – Oficjalne treningi na trasie
  18:00 – dekoracja kategorii Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Młodzik, Młodziczka, Masters II, III, IV i Masters Kobiety,
  20:00 – konferencja prasowa po drugim dniu Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim ( Miasteczko Mrongoville Family Town)
  – Mistrzowie Polski Masters II, III, IV i Masters Kobiety
  – Pretendenci do tytułu Mistrza Polski, kategoria: Juniorka, Junior,
  – Pretendenci do tytułu Mistrza Polski, kategoria: Elita kobiet, Elita Mężczyzn, Masters I i Cyklosport,

  21 LIPCA 2019 (Niedziela) – III dzień MISTRZOSTW POLSKI MTB XCO 2019
  8:00 – odprawa techniczna dla wyścigów niedzielnych – Miasteczko Mrongoville Family Town
  9:00 – start kategorii Masters I, Cyklosport Kobiety, Cyklosport Mężczyźni,
  10:45 – start kategorii Juniorka,
  12:30 – start wyścigu kategoria Junior,
  14:00 – start kategorii Kobiety Open ( Elita+U23 ),
  16:15 – start kategorii Mężczyźni Open ( Elita+U23 ),
  18:15 – dekoracja główna w kategorii U23 i Elita (Kobiety oraz Mężczyźni), Juniorka, Junior, Masters I, Cyklosport
  19:30 – konferencja prasowa podsumowująca Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim MTB XCO / XCR ( Miasteczko Mrongoville Family Town)
  – Mistrz Polski Juniorek,
  – Mistrz Polski Juniorów,
  – Mistrz Polski Elita kobiet,
  – Mistrz Polski Elita Mężczyzn,
  – Mistrz Polski Masters I,
  – Mistrz Polski Cyklosport – kobiety i mężczyźni,
 10. POMOC TECHNICZNA / BUFETY
  Dla zawodników wszystkich kategorii wprowadza się jeden box podwójny pomocy technicznej wraz ze strefą bufetów. Pomoc techniczna podczas wyścigu zgodnie z przepisami UCI.
 11. NAGRODY
  Zwycięzcy wyścigów Mistrzostw Polski XCO/XCR 2019 udekorowani zostaną koszulkami i medalami PZKol. Zawodnicy zajmujący II i III miejsce udekorowani zostaną medalami. Zwycięzcy oraz zawodnicy zajmujący II i III miejsce wyścigów o Puchar Prezesa PZKol udekorowani zostaną pucharami PZKol.
 12. CEREMONIA DEKORACJI
  Ceremonie dekoracji odbywać się będą zgodnie z programem imprezy. Zgodnie z art. 1.2.113 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się: zwycięzca wyścigu, drugi i trzeci zawodnik. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach wyścigowych zgodnie z przepisami UCI 1.2.113.
 13. KARY
  W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI
 14.  TRASA
  Runda długości ok. 4200 metrów. Suma przewyższeń: 150 metrów.
  Dwa pojedyncze boksy techniczny i strefa bufetu (Box Techniczny: 700 m, 2700 m / Strefa Bufetu: 700 m, 2700 m ).
  Odcinki trasy/elementy szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone przed ewentualnym uderzeniem przez zawodnika. Odbiór trasy przez komisję sędziowską nastąpi w dniu poprzedzającym Mistrzostwa Polski. Informacje o trasie dostępne będą na stronie: www.mistrzostwapolskimtbxco-mlekpol.pl .
 15. PRZEBIEG RYWALIZACJI
  Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użycie radia lub innej zdalnej komunikacji z zawodnikami jest zabronione. Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy i członkowie ekip nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
 16. ZASADY FINANSOWANIA
  Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski przyjeżdżają na zawody na koszt własny. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.
 17. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 18. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

  Sędzia Główny

  Cichy Tomasz (Katowice)

  Komisarz 2

  Dymek Krzysztof (Kraków)

  Komisarz 3

  Rusiecki Piotr (Świecie)

  Chronometr

  Sobura Dawid (Kielce)

  Sędzia Mety

  Kunc-Mosoń Agnieszka (Szczawno-Zdrój)

  Pozostałych sędziów wyznaczy KS Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego w porozumieniu z Organizatorem.

 19. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
  Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania antydopingowe będą przeprowadzone w Sali pomocniczej Biura Zawodów. Adres: 11-700 Mrągowo, Miasteczko Mrongoville Family Town.
 20.  SZPITAL
  Adres najbliższego szpitala: Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  21.1 We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.
  21.2 Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura Zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
  21.3 Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  21.4 Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za:
  a. zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem Mistrzostw Polski,
  b. ścisłe przestrzeganie obowiązującego programu oraz zaleceń Organizatora Mistrzostw Polski i Komisji Sędziowskiej,
  c. uczestnicy wyścigu kolarze, osoby towarzyszące i obsługa techniczna mają obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu,
  d. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i odjazdu uczestników na wyścig i z wyścigu,
  e. każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
  f. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wyścigu.
  g. nieznajomość regulaminu jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie
 22. Oświadczenie do rozpowszechniania wizerunku.
  Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Mistrzostw Polski i wyścigów towarzyszących Milko Mazury MTB, Mistrzostw Polski Strider, Mistrzostw Polski Dziennikarzy w kolarstwie górskim MTB XCO w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz dla celów promocyjnych, reklamowych, działalności Organizatora, wszelkich Imprez oraz jego partnerów i sponsorów, we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie :
  a) utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;
  b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których Materiały utrwalono;
  c) rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym:(i) nadawania i reemitowania;
  (ii) wyświetlania;
  (iii) publicznego odtwarzania;
  (iv) publicznego wykonywania;
  (v) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.

Regulamin zatwierdzono przez PZKol

 

Korzystając z tej strony akceptujesz naszą politykę prywatności oraz cookies. czytaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close